Помогнете ни во подобрување на MyGeoPosition.com!

Како одбран бета тестер на нашиот Веб сајт, ќе ни биде мило доколку ни го пружите својот одзив :)